Sprungziele
Inhalt

Jarosław Wojciechowski: Koordynator współpracy polsko-niemieckiej

Jarosław Wojciechowski pełni w starostwie Oberhavel funkcję koordynatora współpracy polsko-niemieckiej. Utrzymuje kontakty z przedsiębiorcami w Oberhavel, którzy chcieliby współpracować z powiatem bialskim i siedleckim. Dowiaduje się o potrzebach przedsiębiorstw, pomaga nawiązać kontakty i służy radą w razie potrzeby.
Pan Jarosław Wojciechowski ściśle współpracuje ze Spółką Promocji Gospodarki, Innowacji i Turystyki Oberhavel (WINTO), z Izbą Przemysłowo-Handlową oraz Ministerstwem Gospodarki Brandenburgii. Ponadto doradza przedsiębiorcom w Oberhavel przy tworzeniu materiałów informacyjnych i reklamowych.

W lutym 2014 roku miał miejsce wyjazd delegacji gospodarczej z Oberhavel do Polski. Wkrótce z rewizytą przybyli tutaj przedsiębiorcy z branży rolnej i spożywczej, a niedawno miała miejsce wizyta polskich przedsiębiorców zajmujących się konstrukcjami stalowymi i produkcją elementów budowlanych.

Delegacja polskich przedsiebiorstw w 2014 roku.

© Landkeis Oberhavel