Sprungziele
Inhalt

Hudson County (New Jersey, USA)

Hudson County jest jednym z najmniejszych powiatów w amerykańskim stanie New Jersey ale zalicza się do najbardziej zaludnionych terenów w całych USA. Nazwa powiatu pochodzi od rzeki Hudson, która jest wschodnią granicą powiatu. Do Hudson County należy między innymi część obszaru metropolitarnego zachodniego Nowego Jorku i miasto powiatowe Jersey City.

Przyjacielskie kontakty z Hudson County istnieją już od 2000 r.